$trozos['scheme'], "host" => $trozos['host'], "port" => $trozos['port'], "request" => $trozos['path']); $url2 = $datos['proto'].'://'.$datos['host'].$datos['request']. "?" . $trozos["query"]; if ( $http->get($url2) == 200 ) { $a = $http->currentResponse(); print $a['body']; } else { $a = $http->currentResponse(); print ""; } } } /* if (!function_exists('mi_include')) { function mi_include ($url) { $trozos = parse_url($url); $datos = array("proto" => $trozos['scheme'], "host" => $trozos['host'], "port" => $trozos['port'], "request" => $trozos['path']); $host = $datos['host']; $port = $datos['port']; $request = $datos['request']; $ds = fsockopen($host, $port, $errno, $errstr, 30); if (!$ds) { echo "$errstr ($errno)
\n"; } else { $salida = "GET $request HTTP/1.1\r\n"; $salida .= "Host: $host\r\n"; $salida .= "Connection: Close\r\n\r\n"; fwrite($ds, $salida); while (!feof($ds)) { $linea = trim(fgets($ds)); if ( eregi("^<.*",$linea) ) { echo $linea; } } fclose($ds); } } } */ ?>
$trozos['scheme'], "host" => $trozos['host'], "port" => $trozos['port'], "request" => $trozos['path']); $url2 = $datos['proto'].'://'.$datos['host'].$datos['request']. "?" . $trozos["query"]; if ( $http->get($url2) == 200 ) { $a = $http->currentResponse(); print $a['body']; } else { $a = $http->currentResponse(); print ""; } } } /* if (!function_exists('mi_include')) { function mi_include ($url) { $trozos = parse_url($url); $datos = array("proto" => $trozos['scheme'], "host" => $trozos['host'], "port" => $trozos['port'], "request" => $trozos['path']); $host = $datos['host']; $port = $datos['port']; $request = $datos['request']; $ds = fsockopen($host, $port, $errno, $errstr, 30); if (!$ds) { echo "$errstr ($errno)
\n"; } else { $salida = "GET $request HTTP/1.1\r\n"; $salida .= "Host: $host\r\n"; $salida .= "Connection: Close\r\n\r\n"; fwrite($ds, $salida); while (!feof($ds)) { $linea = trim(fgets($ds)); if ( eregi("^<.*",$linea) ) { echo $linea; } } fclose($ds); } } } */ ?> | Departamentos | UJI 
Información General
$trozos['scheme'], "host" => $trozos['host'], "port" => $trozos['port'], "request" => $trozos['path']); $url2 = $datos['proto'].'://'.$datos['host'].$datos['request']. "?" . $trozos["query"]; if ( $http->get($url2) == 200 ) { $a = $http->currentResponse(); print $a['body']; } else { $a = $http->currentResponse(); print ""; } } } /* if (!function_exists('mi_include')) { function mi_include ($url) { $trozos = parse_url($url); $datos = array("proto" => $trozos['scheme'], "host" => $trozos['host'], "port" => $trozos['port'], "request" => $trozos['path']); $host = $datos['host']; $port = $datos['port']; $request = $datos['request']; $ds = fsockopen($host, $port, $errno, $errstr, 30); if (!$ds) { echo "$errstr ($errno)
\n"; } else { $salida = "GET $request HTTP/1.1\r\n"; $salida .= "Host: $host\r\n"; $salida .= "Connection: Close\r\n\r\n"; fwrite($ds, $salida); while (!feof($ds)) { $linea = trim(fgets($ds)); if ( eregi("^<.*",$linea) ) { echo $linea; } } fclose($ds); } } } */ ?>
$trozos['scheme'], "host" => $trozos['host'], "port" => $trozos['port'], "request" => $trozos['path']); $url2 = $datos['proto'].'://'.$datos['host'].$datos['request']. "?" . $trozos["query"]; if ( $http->get($url2) == 200 ) { $a = $http->currentResponse(); print $a['body']; } else { $a = $http->currentResponse(); print ""; } } } /* if (!function_exists('mi_include')) { function mi_include ($url) { $trozos = parse_url($url); $datos = array("proto" => $trozos['scheme'], "host" => $trozos['host'], "port" => $trozos['port'], "request" => $trozos['path']); $host = $datos['host']; $port = $datos['port']; $request = $datos['request']; $ds = fsockopen($host, $port, $errno, $errstr, 30); if (!$ds) { echo "$errstr ($errno)
\n"; } else { $salida = "GET $request HTTP/1.1\r\n"; $salida .= "Host: $host\r\n"; $salida .= "Connection: Close\r\n\r\n"; fwrite($ds, $salida); while (!feof($ds)) { $linea = trim(fgets($ds)); if ( eregi("^<.*",$linea) ) { echo $linea; } } fclose($ds); } } } */ ?>

Portada del departamento


$trozos['scheme'], "host" => $trozos['host'], "port" => $trozos['port'], "request" => $trozos['path']); $url2 = $datos['proto'].'://'.$datos['host'].$datos['request']. "?" . $trozos["query"]; if ( $http->get($url2) == 200 ) { $a = $http->currentResponse(); print $a['body']; } else { $a = $http->currentResponse(); print ""; } } } /* if (!function_exists('mi_include')) { function mi_include ($url) { $trozos = parse_url($url); $datos = array("proto" => $trozos['scheme'], "host" => $trozos['host'], "port" => $trozos['port'], "request" => $trozos['path']); $host = $datos['host']; $port = $datos['port']; $request = $datos['request']; $ds = fsockopen($host, $port, $errno, $errstr, 30); if (!$ds) { echo "$errstr ($errno)
\n"; } else { $salida = "GET $request HTTP/1.1\r\n"; $salida .= "Host: $host\r\n"; $salida .= "Connection: Close\r\n\r\n"; fwrite($ds, $salida); while (!feof($ds)) { $linea = trim(fgets($ds)); if ( eregi("^<.*",$linea) ) { echo $linea; } } fclose($ds); } } } */ ?>

$trozos['scheme'], "host" => $trozos['host'], "port" => $trozos['port'], "request" => $trozos['path']); $url2 = $datos['proto'].'://'.$datos['host'].$datos['request']. "?" . $trozos["query"]; if ( $http->get($url2) == 200 ) { $a = $http->currentResponse(); print $a['body']; } else { $a = $http->currentResponse(); print ""; } } } /* if (!function_exists('mi_include')) { function mi_include ($url) { $trozos = parse_url($url); $datos = array("proto" => $trozos['scheme'], "host" => $trozos['host'], "port" => $trozos['port'], "request" => $trozos['path']); $host = $datos['host']; $port = $datos['port']; $request = $datos['request']; $ds = fsockopen($host, $port, $errno, $errstr, 30); if (!$ds) { echo "$errstr ($errno)
\n"; } else { $salida = "GET $request HTTP/1.1\r\n"; $salida .= "Host: $host\r\n"; $salida .= "Connection: Close\r\n\r\n"; fwrite($ds, $salida); while (!feof($ds)) { $linea = trim(fgets($ds)); if ( eregi("^<.*",$linea) ) { echo $linea; } } fclose($ds); } } } */ ?>
 
 
 
 
ACTUALIDAD
(03-03-2004) Actualmente no hay ninguna noticia del departamento
  Contacto:

Departamento de Ciencias Experimentales
Universitat Jaume I
Campus Riu Sec
E-12080 Castelló de la Plana
Espanya (Spain)
Tel. +34 964 728067/728068
Fax. +34 964 728066

Dirección electrónica: mcampos@sg.uji.es;abernat@sg.uji.es

 
·
Espańol Catalán Inglés
Database error: %s
\n", $msg); printf("MySQL Error: %s (%s)
\n", $this->Errno, $this->Error); printf("Please contact dcastell@nuvol.uji.es and report the "); printf("exact error message.
\n"); } } ?> $trozos['scheme'], "host" => $trozos['host'], "port" => $trozos['port'], "request" => $trozos['path']); $url2 = $datos['proto'].'://'.$datos['host'].$datos['request']. "?" . $trozos["query"]; if ( $http->get($url2) == 200 ) { $a = $http->currentResponse(); print $a['body']; } else { $a = $http->currentResponse(); print ""; } } } /* if (!function_exists('mi_include')) { function mi_include ($url) { $trozos = parse_url($url); $datos = array("proto" => $trozos['scheme'], "host" => $trozos['host'], "port" => $trozos['port'], "request" => $trozos['path']); $host = $datos['host']; $port = $datos['port']; $request = $datos['request']; $ds = fsockopen($host, $port, $errno, $errstr, 30); if (!$ds) { echo "$errstr ($errno)
\n"; } else { $salida = "GET $request HTTP/1.1\r\n"; $salida .= "Host: $host\r\n"; $salida .= "Connection: Close\r\n\r\n"; fwrite($ds, $salida); while (!feof($ds)) { $linea = trim(fgets($ds)); if ( eregi("^<.*",$linea) ) { echo $linea; } } fclose($ds); } } } */ ?>